Välj en sida

Barnen är viktiga!

Vi vuxna också!

En vardag med mindre stress och press för barn och familjer. En vardag med utrymme att bli sedd och att växa som människa och medmänniska. Det är vad vi vill vara med och skapa. Hoppas att du vill vara med!

Hur vi kan göra skillnad tillsammans 

 

För barnen i skolan

Vi har material för elever och klasser som vi till en mycket låg kostnad sprider runtom i Sverige. Läs mer om MinBästaVardag här nedan.

För alla vuxna

Vår vardag är många gånger fylld av stress och press. Låt oss stanna upp och tänka till, reflektera över vilka små förändringar vi vill göra för att skapa en bättre vardag för oss och våra barn. Snart kan du köpa vår kortlek för reflektion och samtal. Då stödjer du samtidigt vårt arbete för unga.

Alla kan bidra

Det är tack vare företagssponsorer, pro-bono-uppdrag, gåvor och de som tipsar om oss som vi kan ge barn och unga material för att stärka deras vardag. Läs mer om hur du kan vara med och bidra till vår verksamhet.

Min Bästa Vardag

För varje enskild elev har vi självreflektionsboken MinBästaVardag som syftar till att skapa en bild av vardagen och inspirera till möjliga små förändringar som kan göra en stor skillnad för helheten. Nyckelorden är självreflektion, empati, prioritering. Materialet passar för skolan men även för konfirmationsgrupper, att användas på ungdomsläger och i andra sammanhang.

MinBästaVardag är ett material för barn i åldern 12-18 år. Det är en bok med texter och uppgifter som handlar om att göra sin vardag så bra som möjligt utifrån individuella behov och förutsättningar. 

Maila oss för mer info 

Projekt

Våra material och budskap går att använda i olika sammanhang, här är några exempel .

Herrängens skola

I Herrängens skola i Stockholm använder de sig av materialet MinBästaVardag. Alla i elever i sexan har fått varsin reflektionsbok som handlar om hur de kan påverka sin vardag att bli  så bra som möjligt. Dessa böcker har de arbetat med på skoltid.

Ungdomar på VågaVaDigSjälv-läger

Sommaren 2019 och 2020 deltog mer än 400 unga på läger hos stiftelsen Våga Va Dig Själv. Där kommer de att få varsin  MinBästaVardag-bok och jobba med sin personliga hållbarhet.  

 

Barnkonventionen

Barnkonventionen lag och vi arbetar just nu med att ta fram en kortlek som handlar om den. Så att vi alla kan lära oss mer om vad den innebär och leva efter de riktlinjer som finns där för barnens bästa. Maila för mer info.

Barnens viktiga vardag är vuxnas ansvar

Hur vi vuxna lever vår vardag påverkar i allra högsta grad hur barnen upplever sin vardag. Vi vill uppmuntra till högre medvetenhet om hur vår vardag ser ut och inspirera till att vi gör alltfler val som gynnar den personliga hållbarheten för både stora och små.

Våra Sponsorer

Kontakta oss.

Vi vill gärna höra från dig.

7 + 11 =