Välj en sida

Hållbar Vardags grundare Linda och Anna startar en ideell förening för att sprida personlig hållbarhet till de som inte nås av det genom sin arbetsgivare. Föreningens första projekt erbjuder skolelever att jobba både med sin klassrumsmiljö och med sin egen personliga hållbarhet. Ansvarig för föreningen blir Linda Michelin som här berättar mer.

Hur kommer det sig att ni startar ideell förening?

– Anna och jag har sedan starten pratat om att vi vill bidra ideellt till samhället, inte bara starta ett kommersiellt bolag och nu är det dags för det, säger Linda. Nu grundar vi en ideell förening, som faktiskt ännu inte fått sitt officiella namn, men som kommer att erbjuda kunskaper och verktyg i samma anda som de vi tagit fram inom ramen för Hållbar Vardag. Vi ville helt enkelt fortsätta sprida tanken om en hållbar vardag till kommande generationer. Det höga tempo som vi vuxna håller idag får en del negativa konsekvenser för barnen, så vi vill stödja dem separat.

Första målgruppen är skolelever eftersom ohälsa och stress ökar bland barn och unga och många upplever press i skolan.

– Tänk om personlig hållbarhet kunde bli ett skolämne, säger Linda. Att elever får stöd och kunskaper för att se vad just jag mår bra av i skolan och hemma. Och hjälp att hitta vägar för att förbättra den egna situationen. Desto tidigare i livet vi anammar det här förhållningssättet till oss själva desto bättre. Då behöver vi inte lära om längre fram i livet.

Beträffande klassrumsmiljön finns det potential att utveckla det som idag diskuteras på klassråden. Där hör man att det eleverna ofta vill påverka handlar om skitiga toaletter eller tråkig skolmat till att handla även om relationer och vad var och en behöver för att må och lära bra.

– Detta vill jag förstå bättre och se hur vi kan vara med och bidra. Det verkar saknas ett systematiskt arbetssätt för det, säger hon.

Föreningens grundläggande idéer

Vi har samma värderingar och synsätt som vi haft när vi byggt upp Hållbar Vardag men föreningen har en annan målgrupp och då behöver material och budskap anpassas. Det handlar mycket om att stärka det egna ansvaret, att se helheten i vardagen och att samarbeta med andra. Verktyget för klassrumsmiljön till exempel bygger på självreflektion, dialog och ansvarsfördelning.

– Vi behöver komma bort från diskussioner om vems fel saker och ting är, säger Linda. Alla individer kan göra vissa saker själv för att påverka sin situation och andra saker behövs det samarbete kring. Det handlar inte om antingen eller, utan om hur vi tillsammans kan skapa en bättre vardag.

En annan bärande utgångspunkt är att inte vänta på att vardagen brakar ihop – det är så mycket att vinna på att göra främjande insatser jämfört med att vänta tills något inte funkar.

Har du redan nu något projekt du kan berätta om?

– Vi har en skola i Stockholms stad där två sjätte klasser kommer använda självreflektionsmaterialet ”Min bästa vardag”.Vi tittar just nu på att projektet även ska innefatta verktyget för klassrumsmiljön och en föräldraföreläsning.

Föreningens finansiering

Tanken är att skolprojekten finansieras av olika fonder och stiftelsepengar men också av donationer och sponsring från företag, varav företaget Hållbar Vardag är ett. På så sätt får skolan en låg eller ingen kostnad för att jobba med det här. Just nu söker föreningen kontakt med företagare som vill vara med och förverkliga några av de andra projekten.

Intresserade skolor och företagare får gärna höra av sig till Linda för att veta mer!
Mail och telefon 070-7224530